Qelhma et Agaph         
GŁÓWNA | O THELEMIE | LIBER AL vel LEGIS | TEKSTY | AKTUALNOŚCI | ARCHIWUM |  


STELA OBJAWIENIA

PARAFRAZA INSKRYPCJI Z AWERSU STELI OBJAWIENIA

W górze, usiany klejnotami błękit to Naga wspaniałość Nuit Pochyla się w ekstazie, by pocałować Sekretny płomień Hadita. Uskrzydlona kula, gwiaździsty błękit, Są moje, O Ankh-af-na-khonsu!

Jam jest Panem Teb i jam Natchnionym mówcą Mentu; Dla mnie odsłania się zasnute niebo, dla zabójcy siebie, Ankh-af-na-Khonsu Którego słowa są prawdą. Oto przywołuję, oto pozdrawiam Twą obecność, O Ra-Hoor-Khuit !

Jedności ostatecznie objawiona ! Wielbię moc Twego tchnienia Najwyższy i straszliwy Boże Który czynisz, że bogowie i śmierć Drżą przed Tobą: - Ja, Ja wielbię Cię !

Ukaż się na tronie Ra ! Otwórz drogi Khu ! Rozjaśnij drogi Ka ! Przebądź drogi Khabs. By mnie przebudzić lub ukoić ! Aum ! Niechaj mnie to przepełni !

Moje jest Światło; jego promienie pochłaniają Mnie: uczyniłem tajemne drzwi Do domostwa Ra i Tum, Kephry i Ahathoor. Jestem twym tebańczykiem, o Mentu, Prorokiem Ankh-af-na-Khonsu !

Przez Bes-na-Maut biję swą pierś; Przez mądrą Ta-Nech tkam swe zaklęcie. Ukaż swą gwiezdną wspaniałość, O Nuit ! Zaproś mnie do swego domostwa, Uskrzydlony wężu światła, Hadit ! Trwaj ze mną, Ra-Hoor-Khuit !

PARAFRAZA INSKRYPCJI Z REWERSU STELI OBJAWIENIA

Rzecze sławiący prawdę brat Mentu Pan Teb od dnia narodzin: O serce me, serce mej matki ! O serce, którem miał na ziemi ! Nie świadcz o mnie źle ! Nie bądź mi przeciwny, o sędzio, w mej wędrówce ! Nie oskarżaj mnie o przewiny Przed Wielkim Bogiem, Strasznym Panem Zachodu ! Gdyż spoiłem ze sobą Czarem dla ich magicznego popręgu, Ziemię i cudowny Zachód, Gdym żył, o ziemio, na twej piersi !

Martwy Ank-af-na-Khonsu Rzecze swym szczerym i cichym głosem: O Jednoręki ! O Jaśniejący-w-świetle-księżyca ! Oplatam Cię przędzącym czarem; Kuszę Cię dźwiękiem fal.

Martwy Ankh-af-na-Khonsu Odszedł do niknącej ciżby Przyłączył do Mieszkańców Światła, Otwierając Duant, miejsce gwiazd, Otrzymując ich klucze. Martwy Ankh-af-na-Khonsu Odszedł w noc, By spełnić swą ziemską rozkosz Między żywymi.
O THELEMIE


Thelema jest greckim słowem oznaczającym wolę bądź intencję. Jest również nazwą "nowej" duchowej metafilozofii, której początki sięgają o wiele wcześniejszych czasów aniżeli 1904 e.v., kiedy to została przekazana światu Księga Prawa. Jednakże dopiero od tego czasu, to jest od 1904 e.v., za sprawą Aleistera Crowleya, owa metafilozofia zaczęła stopniowo osadzać się w ludzkiej świadomości.

Jedna z pierwszych wzmianek na temat tej metafilozofii jest zawarta w klasycznym dziele Gargantua i Pantagruel autorstwa Francoisa Rabelaisa, które powstało w 1532 roku. Jeden z wątków tego dzieła powiada o założeniu "Opactwa Thelemy", które zostało ustanowione dla kultywowania ludzkich cnót. Jednakże opisane przez Rabelaisa cnoty stały w opozycji do panującego w ówczesnym czasie chrześcijańskiego dobrego wychowania. Jedyną zasadą Opactwa Thelemy było: Czyń wedle swej woli. Zasada ta stała się jednym z podstawowych założeń współczesnej thelemicznej metafilozofii.

Mimo, że Gargantuę i Pantagruela dotykało wielu rozmaitych czołowych wizjonerów i myślicieli na przestrzeni kolejnych kilkuset lat, to jednak nasiona Thelemy zasiane przez Rabelaisa wydały ostatecznie owoce na początku ubiegłego stulecia, kiedy to wspomniany już Aleister Crowley rozwinął jej podstawy. Crowley był podróżnikiem, poetą, alpinistą, magiem a także członkiem Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. W 1904 e.v., kiedy podróżował po Egipcie wraz ze swoją świeżo upieczoną żoną Rose, został nierozerwalnie wplątany w serię zdarzeń, które, jak sam twierdził, zainaugurowały Nowy Eon w ewolucji ludzkości. Zdarzenia te miały swoją kulminację w kwietniu, kiedy Crowley otrzymał przekaz Księgi Prawa (zwanej także jako Liber AL vel Legis) - 220 wersów w trzech rozdziałach. Księga ta oświadczała między innymi, że: Słowem prawa jest Thelema oraz Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.

Crowley spędził resztę swojego życia nad rozwijaniem Thelemy zgodnie z tym, co objawiała Księga Prawa. Rezultatem tego było powstanie wielu tomów komentarzy oraz dzieł na temat magii, mistycyzmu, jogi, kabały oraz innych aspektów okultnej ścieżki. Praktycznie, wszystkie te prace tworzą pewien obraz Thelemy jako całości, w sposób, w jaki interpretował i rozumiał ją Crowley jako prorok Nowego Eonu.

Jedna z teorii głosi, że każdy rozdział Księgi Prawa jest powiązany z konkretnym eonem duchowej ewolucji ludzkości. Zgodnie z tą teorią, rozdział pierwszy charakteryzuje Eon Izydy, w którym archetyp bogini Matki był nadrzędny. Rozdział drugi charakteryzuje Eon Ozyrysa, kiedy archetyp umierającego boga był przeważający. Wówczas to zostały ustanowione patriarchalne religie świata. Trzeci rozdział ogłasza brzask Nowego Eonu, eonu Horusa, dziecka Izydy i Ozyrysa. W tym oto Eonie metafilozofia Thelemy zostanie w pełni objawiona ludzkości i zostanie ustanowiona jako podstawowy paradygmat dla duchowej ewolucji gatunku.

Główne przesłania tej Księgi oświadczają:

1. Każdy mężczyzna i każda kobieta to gwiazda.

Oznacza to, że każda jednostka jest wyjątkowa i posiada swoją własną ścieżkę w rozległym wszechświecie, w którym może swobodnie poruszać się bez kolizji.

2. Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem oraz nie masz żadnego prawa z wyjątkiem czynienia swej woli.

Większość thelemitów utrzymuje, że każda osoba posiada Prawdziwą Wolę, jedyną prawdziwą motywację dla swej egzystencji. Prawo Thelemy upoważnia każdego człowieka, by podążał zgodnie ze swoją Prawdziwą Wolą w celu osiągnięcia satysfakcji w życiu oraz braku ograniczeń swojej natury. Ponadto, skoro dwie Prawdziwe Wole nie mogą być w konflikcie (zgodnie z założeniem, że każdy mężczyzna i każda kobieta to gwiazda), to Prawo w żaden sposób nie dopuszcza aby jedna osoba przeszkadzał drugiej w wypełnianiu swojej Prawdziwej Woli.

Pojęcie absolutnej wolności jednostki podążającej za swoją Prawdziwą Wolą jest niezwykle cenione pośród thelemitów. Prócz tego owa metafilozofia zakłada, że głównym zadaniem jednostki podążającej ścieżką Thelemy jest odkrycie swej Prawdziwej Woli przy wykorzystaniu własnych metod eksploracji. I tak, z racji tej, że każdy posiada inną Prawdziwą Wolę, bowiem każda jednostka posiada swój wyjątkowy punkt widzenia wszechświata, to w świetle tego faktu, nikt nie może wyznaczyć Prawdziwej Woli innej osobie. Każdy musi odkryć ją sam dla siebie.

3. Miłość jest prawem, miłość podług woli.

Ta fraza jest istotnym następstwem tego, co napisano powyżej, wskazując, że istotą natury Prawa Thelemy jest Miłość. Każda jednostka jednoczy się ze swoją Prawdziwą Jaźnią poprzez Miłość. A więc, upoważnia cały wszechświat świadomych istot do jednoczenia się z każdą inną istota w Miłości.

Oczywiście, kładąc nacisk na osobistą wolność oraz indywidualizm, które są nieodłączne w Thelemie, wierzenia poszczególnych thelemitów w dużej mierze mogą wzajemnie się różnić. W komentarzu załączonym do Księgi Prawa czytamy: Wszystkie kwestie dotyczące Prawa są rozstrzygane jedynie poprzez odwołanie się do moich pism, każdy dla siebie, i tak we frazie tej zawarty jest pełen zakres wierzeń, od ateizmu do politeizmu. Ważną rzeczą jest, że każda osoba ma prawo w pełni realizować się poprzez jakikolwiek system wierzeń oraz działać w sposób, który uznaje za najlepszy dla siebie samej (tak długo jak nie miesza się w wolę innych jednostek) i jedynie ona sama jest w stanie zadecydować, co jest dla niej najlepsze.

Tomasz Janiszewski
23/12/06 e.v.

© Thelema et Agape